left-2.jpg
right-7.jpg

De grutto, hét veenweiden icoon, voelt zich thuis in het bezoekerscentrum

Tot ons grote plezier (en met een beetje trots) is er dit najaar een grutto geland in ons bezoekerscentrum!

Natuurlijk geen échte vogel, maar een door het populair wetenschappelijk museum Museon tijdelijk aan het BC uitgeleend exemplaar.
Deze kreeg een prachtig plekje in onze vaste tentoonstelling van De Veenweiden. 

overhandiging1.jpg

De grutto is hét icoon van de Hollandse veenweiden, zijn belangrijkste broed- en rustgebied. De prachtige weidevogel is zelfs uitgeroepen tot de nationale vogel van Nederland.  

Gruttooo, gruttooo! Ieder voorjaar kondigt de grutto hiermee zijn komst aan.  Een heerlijk getetter, een feest om mee te maken. Maar elk jaar wordt het feestje kleiner. Net als andere weidevogels heeft hij het moeilijk door gebrek aan geschikt leefgebied. Hun aantal loopt achteruit, maar gelukkig zijn er nog typische veenweidegebieden waar je kunt genieten van hun gejubel en acrobatiek. Zoals de veenweiden bij de Molenviergang of de Ridderbuurt, de droogmakerijen bij Hazerswoude en natuurlijk in het Zaanse Rietveld en De Wilck waar ze in het voor- en najaar regelmatig met tientallen rusten.

Achteruitgang 

De grutto heeft een groot verspreidingsgebied en broedt van IJsland tot ver in Oost-Siberië. Maar Nederland vormt een spilfunctie. Meer dan de helft van de wereldwijde populatie broedt binnen onze landsgrenzen. In Noordwest-Europa nestelt liefst 90% van de grutto in Nederland. Maar het gaat al jaren slecht met onze koning van de weidevogels. Rond 1975 telde Nederland nog 120.000 broedparen, in 2013-2015 was dat gedaald tot +38.000.   

Geen bloemen, geen insecten 

Belangrijkste oorzaak is verlies van leefgebied. De vochtige, kruidenrijke graslanden van vroeger zijn omgevormd tot strakke, goed ontwaterende grasvlaktes. Voor bloemen, kruiden er insecten is geen plaats meer. Funest voor de grutto en andere weidevogels. Vooral de kuikens hebben er last van. Die hebben vochtig grasland nodig waar veel vliegende insectjes leven, hun basisvoedsel. En ook afwisseling van open stukjes en hoog en laag gras, zodat ze zich kunnen verstoppen voor roofdieren. Als ze iets groter zijn hebben ze bodemdiertjes nodig, maar die zijn er in de toplaag van de bodem steeds minder door ontwatering. Het aantal kuikens dat de volwassenheid haalt, weegt niet op tegen het sterftecijfer van de oude vogels. Elk jaar krimpt de populatie met zo’n 5 procent.  

 Meer aandacht  

Met een plaatsje in de vaste expositieruimte het Bezoekerscentrum De Veenweiden dragen we er aan bij om meer aandacht voor deze oer-Hollandse weidevogel te besteden. 
De Vogelwerkgroep en IVN Nieuwkoop hebben veel contact met de Agrarische Natuurvereniging De Hollandse Venen, die bijvoorbeeld in de polder achter de Ridderbuurt actief aan de slag is om delen van weilanden te vernatten en daarmee het weidevogels naar hun zin te maken.  

Bijdrage consumenten 

Als consument kunnen we natuurlijk ook ons steentje bijdragen door zuivelproducten te kopen met een kleine meerprijs van enkele centen, waardoor boeren natuurmaatregelen kunnen treffen om de grutto te laten overleven. Een andere manier om bij te dragen aan het behoud van onze weidevogels is het kopen van zuivel- of andere polderproducten direct bij de boer. Doen en nog lekker ook!