left-2.jpg
right-9.jpg

Jaarrekening 2014

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014 2014 2013 2015
realisatie begroting realisatie begroting
inkomsten
gebruik ruimten
Junis 8.448 6.300 6.504 6.666
IVN 2.160 1.800 0 2.100
overigen 2.315 2.500 2.637 2.500
12.923 10.600 9.141 11.266
excursies/lesprogramma's
opbrengsten excursies/lesprogramma's 1.935 2.100 1.800
inhuur gidsen en overige kosten -1.116 0 -1.000
819 1.200 2.100 800
koffie/theevoorziening
doorberekend aan gebruikers 1.544 1.674
inkoop -459 -458
verbruik bestuur 75 75
1.160 1.000 1.291 1.000
verkoop brochures en materialen
verkoop brochures en materialen 946 1.700 1.901 1.200
inkoop brochures en materialen -725 -1.400 -1.607 -900
221 300 294 300
ontvangen exploitatiebijdragen
opbrengst lente/herfstmarkt 217 0 -110 0
vrienden van' en overige giften 1.081 200 1.334 600
1.298 200 1.224 600
rente spaarrekening Rabobank 370 600 507 400
totaal inkomsten 16.791 13.900 14.557 14.366
2014 2014 2013 2015
realisatie begroting realisatie begroting
uitgaven
symposia
uitgaven activiteitencommissie 0 2.000 0 6.051
kosten exposities 660 1.000 722 1.000
aandeel IVN -330 -500 -361 -500
bijdrage VSB Fonds -330 -2.500 -361 -6.551
0 0 0 0
bebording en boekwerken 905 3.902 304 2.997
bijdrage Provincie/Rabo Rijnstreekfonds -905 -3.902 -304 -2.997
0 0 0 0
onderhoud bezoekerscentrum en inrichting 401 2.000 2.352 2.000
onderhoud sedumdak 0 500 0 500
onderhoud heemtuin 2.200 750 896 1.500
verzekeringen 1.216 1.300 1.741 1.300
vaste lasten 1.313 1.200 1.232 1.400
beveiligingskosten 405 400 400 415
energiekosten 3.516 3.200 3.713 3.100
teruggaaf energiebelastingen -546 0 -2.003 -400
water 245 260 253 260
telefoonkosten 839 764
doorberekende telefoonkosten gebruikers -141 -111
698 660 653 660
kosten automatisering 76 500 526 500
bestuurskosten / PR 408 500 396 500
kosten vrijwilligers 187 500 382 500
diverse exploitatiekosten 265 670 90 636
rente en kosten Rabobank 156 140 139 175
rente obligatielening 1.320 1.320 1.320 1.320
totaal uitgaven 11.860 13.900 12.090 14.366
exploitatiesaldo 4.931 0 2.467 0
2014 2013
realisatie realisatie
bestemming exploitatiesaldo:
naar bestemmingsreserve groot onderhoud
bezoekerscentrum en heemtuin 2.000 2.000
naar continuïteitsreserve 2.931 467
4.931 2.467