left-1.jpg
right-4.jpg

Subsidie voor groen dak, tuin of opvang hemelwater

Subsidies voor particulieren,

Zie https://www.alphenaandenrijn.nl/Inwoners_en_bedrijven/Subsidies/Subsidie_voor_groen_dak_tuin_of_opvang_hemelwater

 

nkck74U3Cn_20150827102612jpg.jpeg

 Deze subsidie is bedoeld om bij te dragen aan het vertragen van waterafvoer in het bestaande stads- en dorpsgebieden.  Op de digitale kaart op de site checkt u of u voor deze subsidie in aanmerking komt.

Als u in het bedoelde gebied woont en particulier eigenaar (grondgebonden of VvE) of huurder van een woning of appartement bent, kunt u een subsidie aanvragen voor:

  • het vergroenen van het dak
  • het vervangen van tegels in uw tuin voor planten
  • de opvang van hemelwater: ondergronds, met wadi of rainblocks, of een regenton.

De gemeente subsidieert maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van totaal € 2.000 per woning voor:

  • de aanschaf van materialen die nodig zijn om de maatregel uit te voeren
  • het laten uitvoeren van de maatregel
  • advieskosten draagvlakberekening dak max € 200 als het project wordt uitgevoerd.

U kunt meerdere aanvragen doen (maximaal 1 aanvraag per maatregel) tot dit maximum is bereikt. U bent vrij in de keuze van het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert.

U kunt geen subsidie aanvragen voor de werkzaamheden die u zelf uitvoert, voor de kosten van een vergunning, aanschaf en plaatsing van bomen of onderhoudskosten van de getroffen maatregelen. Vervanging van bestaande maatregelen of eerder gesubsidieerde maatregelen komen ook niet in aanmerking voor deze regeling.