left-1.jpg
right-7.jpg

Natuurtuin

Natuurtuin rond 'de vlinder'


Rondom 'de vlinder' ontwikkelen we sinds 2010 stap-voor-stap een natuurtuin. In onze tuin beleef je het Groene Hart landschap als het ware in het klein. Je vindt er verschillende landschapselementen die kenmerkend zijn voor het veenweidelandschap. 

De tuin is vrij toegankelijk tussen zonsopkomst en zonsondergang en goed toegankelijk voor rolstoelen. Het is inmiddels een echt eldorado voor natuurliefhebbers en fotografen. Ervaren  natuurgidsen verzorgen graag een rondleiding voor kleine groepen.

 

Infobord-Sept-2013-rfs.jpg

De typische ondergrond van het veenweidegebied bestaat uit een mineraal “arm” mengsel van veen en klei. De bovenste grondlaag van onze tuin bestaat echter uit mineraal “rijke” vette rivierklei. Het zal nog jaren duren voordat we die helemaal geschikt gemaakt hebben om te laten zien welke gewassen, planten en bomen er van nature in het veenweidelandschap te zien zijn. Vooral aan de waterkant van de tuin zijn kenmerken van ons landschap te vinden. Met hulp van het Hoogheemraadschap Rijnland is een flink deel van de oever nabij de steiger omgevormd in een zgn. plas-drasgebied. Hier groeien naast het bekende riet en biezen allerlei planten die langs slootjes thuishoren.

P1090243.jpg

Naast meerkoeten, futen en het veel schuwere waterhoen vinden zangvogels als de rietgors en kleine karekiet er een ideaal biotoop. De aanwezigheid van water vormt ook een cruciale factor voor het voorkomen van libellen en juffers. Deze insecten zijn voor het grootste deel van hun levenscyclus afhankelijk van natte elementen in het landschap. Libellen en juffers benutten het water voor o.a.:
·       afzetten van de eitjes op water- en oevervegetatie
·       voedsel voor de larven
Aan de oostkant van de steiger zijn jonge wilgen geplant die op den duur geknot zullen worden en daardoor hun kenmerkende knotwilgvorm zullen krijgen.
Poelen zijn een volgend kenmerkend landschappelijk element van het veenweidegebied. 
 
P1080286.jpg
In de tuin is gekozen voor het aanleggen van een paddenpoel met planten die in onze omgeving voorkomen. De bewoners van de poel zijn niet alleen padden; ook groene en bruine kikkers, kleine watersalamander, driedoornige stekelbaarsjes, rietvoorns, waterjuffers en libellen. Zelfs de ringslang is regelmatig in de poel te zien. De poel wordt enkele keren per jaar nagelopen om een overdaad aan plantengroei te voorkomen en daarmee verlanding van de poel tegen te gaan. Het water is daardoor bijzonder helder, wat gunstig is voor de ontwikkeling van planten en dieren in de poel. 

P3250773.jpg


Aan de linker kant van het pleintje is ruimte gereserveerd voor een wildpluktuin, dwz een heemtuin met allerlei “eetbare” planten, die onderhoudsarm is en een zo natuurlijk mogelijk karakter heeft. In de tuin komen informatiebordjes met o.a. beschrijvingen van de planten en de toepassingsmogelijkheden staan. Er zijn zo veel mogelijk natuurlijke en hernieuwbare, lokale grondstoffen in verwerkt zoals zoals compost, houtsnippers en wilgentenen. Het schelpenpad loopt als ‘rode draad’ langs de tuin en behoeft geen extra onderhoud. Aan weerszijde van dit schelpenpad zijn verhoogde bedden (± 30 cm hoog) gemaakt van gevlochten wilgentenen, aan de binnenkant bekleed met worteldoek zodat de bedden zeker 3 á 4 jaar mee zullen gaan. De grond is rijk en zwaar, dus de verhoogde bedden zorgen voor een betere afwatering, maken tegelijkertijd de tuin overzichtelijk voor bezoekers en de wilgentenen dragen bij aan een natuurlijke uitstraling. Tussen de bedden in liggen houtsnippers, die ook om de 3 á 4 jaar aangevuld zullen moeten worden.

 

Loop je links verder door dan kom je in de moestuin die aangelegd door de IVN jeugdgroepen en Juniskinderen.
Iedere boerderij in de polder had vroeger zo'n tuin die het gezin verzorgde van groenten en fruit.

IMG_4691.jpg


Ga je naar rechts vanaf het pleintje dan kom je eerst  door de vlindertuin. In de zomer trekken de vele bloemen vlinders als de kleine vos en de atalanta die dan door bezoekers naar hartenlust worden gefotografeerd. 

IMG_0421.jpeg

 

 Iets verder staat een groot insectenhotel, dat volop bewoond wordt.

IMG_4678.jpg

In de omringende bomen en aan het gebouw zijn vleermuiskasten aangebracht die al door de vleermuizen ontdekt zijn.

IMG_0430.jpgBoven de steiger broedt ieder jaar een houtduif. Een aardig voorbeeld dat laat zien hoe de natuur zijn weg vindt. Door de tuin loopt een ‚kabouterpad‘ dat voor kleine kinderen onder begeleiding van een oudere een echte ontdekkingstocht is.

P1080382_-_versie_2.jpeg