Eindelijk is het er toch van gekomen. De kwak heeft het Heemgebied van de Kromme Aar in Zegersloot-Noord geschikt bevonden als broedgebied.

Kwak in broedkleed (foto Stef Strik)

 

De kwak, ook wel nachtreiger genoemd, is een kleine reigersoort, waarvan Nederland op de noordgrens van het verspreidingsgebied ligt. De meest noordelijke broedkolonie lag jarenlang in Het Zwin, langs de kust van België. In Nederland broeden`verwilderde´ kwakken in drie kolonies, Artis, Blijdorp en Avifauna. Deze zijn ooit uit hun verblijf ontsnapt of losgelaten. Slechts een enkel solitair broedgeval buiten de parken is bekend. Nu lijkt de kwak voor het eerst sinds lange tijden een kolonie te vestigen buiten de dierenparken. Nabij het Bezoekerscentrum De Veenweiden in Alphen aan den Rijn.

Deze zomer werden al vliegende kwakken met takken gesignaleerd.

Kwak met nestmateriaal (foto Elvira Wiersema)

 

Er werden eind juli minimaal drie nesten gelokaliseerd nabij de bestaande blauwe reigerkolonie. Later verschenen de eerste jonge kwakken in de wilgenstruiken.

De helft van de broedende vogels is geringd en uit Avifauna afkomstig. De andere ongeringde exemplaren zijn wild of verwilderd. De jonge vogels uit het Heemgebied worden niet geringd en zullen mogelijk dit najaar in Zuid-Europa overwinteren en hopelijk volgend voorjaar weer terugkomen.

Kwak op nest (foto Elvira Wiersema)

 

Tot 1880 kwam de kwak in onze streken voor als algemene vogel. Nu is de kwak volgens de Rode lijst een `ernstig bedreigde soort´en sinds 1990 niet meer in kolonieaanwezig in de vrije natuur. Tot 2023 dus!

Jonge kwak (foto Elvira Wiersema)

 

Vanaf het Ooievaarspadnabij de galloway-kraal zijn de kwakken voorlopig nog goed te observeren.