Natuurjournaal

Wij versturen periodiek een Natuurjournaal met de leukste weetjes en tips uit onze natuurlijke omgeving. Wilt u dit Natuurjournaal in uw mailbox ontvangen? Abonneer u dan door middel van het onderstaande formulier.

Artikelen

Geel en groen

2 april 2023|

Een weinig opvallende vogel is de groenling. Vooral het mannetje is mosgroen gekleurd, met een opvallende gele vleugelstreep. Op de grond in het gras niet snel te zien, tot het moment dat hij opvliegt. [...]

Sleedoorn in bloei

2 april 2023|

Het is weer volop te zien: de bloeiende sleedoorn. De sleedoorn is nauw verwant aan de meidoorn. Beide struiksoorten uit de rozenfamilie (Rosaceae).

Patrijzen in de polder

2 februari 2023|

Het voortbestaan van de patrijs (perdix perdix) staat sterk onder druk. Het gaat om een kwetsbare soort uit de Rode Lijst van vogels in Nederland. Het aantal broedparen van de patrijs is de afgelopen [...]

Overwinterende vlinders

18 november 2022|

Vliegende dagvlinders zijn in november verdwenen. Op een enkele Atalanta na, die nog op weg is als trekvlinder naar het zuiden (Spanje, Marokko). De meeste vlinders sterven aan het eind van het jaar.

Volop vogeltrek

18 november 2022|

Het is wel al november, maar toch is er nog volop vogeltrek waar te nemen. De meeste vogels vliegen in de nacht, waar wij niets van zien of merken. Behalve de ganzen. Die roepen tijdens hun vlucht naar het zuiden om contact met elkaar te houden en informatie uit te wisselen.

Zeldzame valken in Bentwoud

29 september 2022|

Het Bentwoud, tussen Alphen aan den Rijn en Zoetermeer, heeft een grote aantrekkingskracht op roofvogels. Waarschijnlijk door het groot aantal muizen dat in het gebied voorkomt.

Ringslangen in Zegersloot

14 juli 2022|

In Zegersloot-Noord, dus ook in de tuin van het Bezoekerscentrum De Veenweiden, komt de ringslang voor. Deze waterslang houdt zich goed schuil tussen waterplanten en oevervegetatie. Alleen als het minder warm is en de [...]

Kerkuil (Tyto alba)

14 juli 2022|

Het is al lang geleden dat de kerkuil zich ophield in kerktorens. De meeste torens zijn met gaas dichtgespannen om overlast van duiven en kauwtjes te voorkomen. De kerkuil is uitgeweken naar boerenschuren. De [...]

Solitaire bijen

30 mei 2022|

Je kunt er niet meer omheen. Overal in tuinen en parken zie je ze: de insecten- of bijenhotels. Voor wie zijn die eigenlijk bedoeld?

Zwartkop zit in de lift

30 mei 2022|

Een opvallende zangvogel, maar volop aanwezig in tuin en park. De Zwartkop is herkenbaar aan, hoe kan het ook anders, zijn zwarte petje op zijn kop.

Vroege vlinders!

3 april 2022|

Met de warme voorjaarsweken in maart 2022 zien we ineens verschillende vlindersoorten verschijnen. Hoe kan dat nou zo vroeg in het voorjaar?