Energie

Energievoorziening heeft ons landschap gevormd.

Door de eeuwen heen hebben wij Hollanders elke keer weer een nieuwe vormen van opwekking en gebruik van energie gevonden. Het begon met het kappen van onze oerbossen om te voorzien in brand – en bouwhout. Het ontvenen om turf te winnen volgde. Daarna kwam het gebruik van windenergie om grootschalig in te polderen door middel van windmolengangen. Gevolgd door het aanwenden van steenkool, elektriciteit, olie en gas. Elk met zijn eigen mogelijkheden en gevolgen voor het landschap.

We groeien naar een meer duurzaam leven: zijn bewuster van onze (energie- en grondstof) voetafdruk, maken gebruik van windenergie, zonnepanelen, biomassa, aardwarmte en blauwe energie.

Let op, bladeren door de informatiezuil in de expositieruimte in het bezoekerscentrum kan je op nieuwe ideeën brengen!