Voedsel

Voedselvoorziening bepaalde voor een stevig deel hoe ons unieke veenweidenlandschap er nu uitziet.

Waar nu koeien het beeld bepalen, werd tijdens de Grote Ontginning het land op grote schaal geschikt gemaakt voor de akkerbouw. Een verkaveling zoals we nu nog terugzien. Daardoor en door haar goede waterverbindingen zorgt onze regio sinds de middeleeuwen voor de voedselvoorziening van de omliggende steden en vanaf de Gouden Eeuw zelfs voor export op de wereldmarkt.

De hele wereld kent onze Goudse (boeren)kaas en de Schone van Boskoop. Maar ook onze bieren uit Zoeterwoude en Bodegraven zijn wereldberoemd.

Wanneer je de Rijn- en Veenstreek informatiezuil raadpleegt weet je ook waar je de lekkerste boerenboter of spruitjes uit onze streek kunt scoren.