Bodem

De bodem van de Rijn- en Veenstreek is duizenden jaren geleden in de prehistorie gevormd en bestaat uit lagen van zand, veen en klei.

De landschaptypes die nu in onze regio voorkomen zijn gebaseerd op deze ondergrond en het menselijk ingrijpen door vervening en landbouw door de eeuwen heen. De kleiafzettingen langs oevers van de Oude Rijn werden altijd al bewoond. In het achterliggende veengebied werd sinds de vroege middeleeuwen steeds meer veen gewonnen, waarna het werd drooggelegd. Het veenweidenlandschap dat zo ontstond heeft zijn open karakter te danken aan de melkveehouderij. Nog verder van de rivier legde men droogmakerijen aan die het resultaat zijn van een vervening tot wel 6 meter onder NAP. In ons gebied kennen we tenslotte meren met een natuurlijke ontstaansgeschiedenis en plassen die na de veenwinning ontstaan zijn.

Wat typisch is voor ons landschap en onze bodem ontdek je in de expositie over de bodem, achterin de grote zaal van het bezoekerscentrum. Speciaal voor kinderen is er een vogelspel waarin ze ontdekken welke vogels er in onze streek leven.