ANBI

Stichting bezoekerscentrum De Veenweiden

 • is op 11 januari 2008 opgericht;
 • is gevestigd aan Burg. Bruins Slotsingel 15, 2403 NC Alphen aan den Rijn;
 • is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 27311525;
 • heeft geen personeel in dienst;
 • heeft circa 40 vrijwilligers, die actief zijn in verschillende activiteiten;
 • beloont zijn bestuursleden en andere vrijwilligers niet voor hun verleende diensten.
 • heeft op 15 september 2016 zijn statuten laten aanpassen;

Doelomschrijving

 • het bevorderen van de bewustwording van en het stimuleren van een actieve bijdrage aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het publiek met betrekking tot de natuur, (de inrichting van) het landschap, de cultuurhistorie en het milieu, alsmede daaraan verwante thema’s, in het Groene Hart.
 • het informeren van het publiek over de mogelijkheden om als recreant of toerist kennis te nemen van het unieke dat het Groene Hart te bieden heeft.
 • het exploiteren en beheren van een gebouw (een bezoekerscentrum) met daarbij behorende tuin, gelegen aan de Burgemeester Bruins Slotsingel 15 te Alphen aan den Rijn.

Bestuur

Naam Functie
Bas Wienbelt Voorzitter
René Vrugt Vicevoorzitter
Foppe Jan Japenga (Irma Brugmans per 1-1-2021) Secretaris
Foppe Jan Japenga Penningmeester
Antoon Zonneveld Lid namens IVN
Joost van Beek Lid, onderhoud natuurgebiedjes
Evert Mol Lid, coördinator activiteitencommissie
Pieter Verkade Lid, onderhoud gebouw

Speerpunten in beleidsplan voor 2020

 • het afronden van de herinrichting van de expositiezaal;
 • het na de volledige renovatie op passende wijze heropenen van het gebouw;
 • het openstellen van de expositiezaal op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag;
 • het enkele malen kunstenaars de gelegenheid bieden hun werken te exposeren;
 • het vervangen van de huidige website door een heden ten dage aansprekende website;
 • het zelf en met partners organiseren van voor groepen bezoekers interessante activiteiten.

Jaarrekening en jaarverslag

Jaarrekening 2019

Download jaarrekening

Jaarverslag 2020

Download jaarverslag