ANBI

Stichting bezoekerscentrum De Veenweiden

  • is op 11 januari 2008 opgericht;
  • is gevestigd aan Burg. Bruins Slotsingel 15, 2403 NC Alphen aan den Rijn;
  • is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 27311525;
  • heeft geen personeel in dienst;
  • heeft circa 40 vrijwilligers, die actief zijn in verschillende activiteiten;
  • beloont zijn bestuursleden en andere vrijwilligers niet voor hun verleende diensten;
  • heeft op 15 september 2016 zijn statuten laten aanpassen.

Doelomschrijving

  • het bevorderen van de bewustwording van en het stimuleren van een actieve bijdrage aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het publiek met betrekking tot de natuur, (de inrichting van) het landschap, de cultuurhistorie en het milieu, alsmede daaraan verwante thema’s, in het Groene Hart.
  • het informeren van het publiek over de mogelijkheden om als recreant of toerist kennis te nemen van het unieke dat het Groene Hart te bieden heeft.
  • het exploiteren en beheren van een gebouw (een bezoekerscentrum) met daarbij behorende tuin, gelegen aan de Burgemeester Bruins Slotsingel 15 te Alphen aan den Rijn.

Bestuur

Naam Functie
René Vrugt Voorzitter
Vacature Vicevoorzitter
Stef Strik Secretaris
Foppe Jan Japenga Penningmeester
Antoon Zonneveld Lid namens IVN – aanspreekpunt gebruikers
Joost van Beek Lid, onderhoud natuurgebiedjes
Evert Mol Lid, coördinator activiteitencommissie

Belangrijke documenten

Jaarverslag 2022

ANBI rapportage 2022

Jaarverslag 2021

ANBI rapportage 2021