Partners

Het bezoekerscentrum werkt graag samen met organisaties in de regio. Samen realiseren wij activiteiten op het gebied van natuur, landschap, cultuurhistorie, milieu en duurzaamheid. Onze partners maken gebruik van het centrum voor hun eigen doeleinden en zetten kennis en ervaring in bij het gezamenlijke opzetten en aanbieden van activiteiten.

De Junis Kinderopvang Alphen aan den Rijn gebruikt ‘De Veenweiden’ 3 middagen per week voor de huisvesting van zijn thema BSO Natuur en Milieu. Kinderen van 8-12 jaar komen na school naar de BSO locatie de PaddenPoel. Kinderen worden er aangesproken op hun intrinsieke natuurmotivatie. In ‘De Veenweiden’, de natuurtuin en het omliggende gebied vinden kinderen uitdagende activiteiten en plekken om te spelen. Dat gebeurt mede via de inzet van gediplomeerde IVN natuurgidsen.

“De Paddenpoel stimuleert kinderen tot kijken naar natuur zodat er verwondering en bewondering ontstaat voor alles wat leeft”

Natuur- en milieueducatie draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bijnatuur, milieu en landschap.

IVN Alphen aan den Rijn verzorgt natuureducatie door het organiseren van lezingen, cursussen, excursies en jeugdactiviteiten.

“Het idee van IVN is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert”