Privacyverklaring

Privacy verklaring in het kader van de vanaf 25 mei 2018 geldende

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De AVG verplicht organisaties openheid te geven over de manier waarom met gegevens van personen wordt omgegaan. Daaraan wil het bestuur van Stichting Bezoekerscentrum De Veenweiden voldoen.

Wanneer slaan wij gegevens op?

Als u vrijwilliger wordt bij, vriend wordt van, obligatiehouder wordt voor, zaalruimte huurt bij of andere zaken doet met onze stichting.

Welke gegevens slaan wij op?

De persoonsgegevens kunnen betrekking hebben op naam, voorletters, voornaam, geslacht, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres en bankrekeningnummer.

Wat doen wij met die persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor interne doeleinden. Voorbeelden daarvan zijn:

– het maken van lijstjes met vrijwilligers voor het goed verlopen van werkzaamheden binnen de stichting;
– het aanhouden van overzichten van vrienden en obligatiehouders in onze financiële administratie;
– het versturen van e-mails en nieuwsbrieven ter informatie van vrijwilligers, vrienden en obligatiehouders;
– het noteren in onze digitale agenda van namen van en gemaakte afspraken met huurders van ruimtes;
– het maken van overzichten van personen die zich voor een bepaalde activiteit hebben aangemeld;
– het verzamelen van namen en bankrekeningnummers voor het kunnen doen van betalingen;
– het verzamelen van namen en bankrekeningnummers voor het kunnen versturen van facturen;
– het opnemen van namen op de website van bepaalde vrijwilligers ter verder informatie over onze activiteiten;
– het vermelden van namen van vrijwilligers in onze jaarverslagen bij hun activiteiten voor de stichting.

Hoe kunt u uw persoonsgegevens inzien?

Om na te gaan welke gegevens de stichting van u bewaart kunt u per e-mail (secretaris@bc-deveenweiden.nl) daartoe een verzoek indienen. Binnen 1 week krijgt u antwoord.

Hoe kunt u uw gegevens laten wijzigen?

Om uw persoonsgegevens aan te laten passen kunt u ons een email (secretaris@bc-deveenweiden.nl) sturen.

Hoe lang bewaart de stichting persoonsgegevens?

Persoonsgegevens van vrijwilligers, vrienden en obligatiehouders bewaren wij zolang u vrijwilliger, vriend of obligatiehouder bent.

Persoonsgegevens van deelnemers aan onze activiteiten bewaren wij gedurende het jaar van die activiteiten t/m het moment dat het jaarverslag over dat jaar is vastgesteld.

Persoonsgegevens van vaste huurders van onze ruimten bewaren wij voor een termijn van 7 jaar na afloop van de verhuur-/huurrelatie.

Persoonsgegevens van incidentele huurders bewaren wij voor een termijn van 7 jaar.

Persoonsgegevens van andere zakelijke relaties bewaren wij voor een termijn van 7 jaar.

Waar kan ik de privacy verklaring inzien?

De privacy verklaring staat op onze website (www.bc-deveenweiden.nl).

Wie kan de privacy verklaring herzien?

Het bestuur van onze stichting is bevoegd om de privacy verklaring te wijzigen.

Deze privacy verklaring treedt op 15 mei 2018 in werking.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 14 mei 2018.