Sponsoren

De vernieuwing van ons centrum werd mede mogelijk gemaakt door:

Flexibel Meerjaren Programma Rijn- & Veenstreek

Rotary Foundation District Grant

Coöperatiefonds van Rabobank Groene Hart Noord

Eerder ontvingen wij donaties van:

De bouw en exploitatie van Bezoekerscentrum De Veenweiden is slechts mogelijk door financiële steun en bijdragen in natura vanuit overheid, bedrijfsleven en fondsen.