We hebben de zomer achter de rug. De natte, vrij koele zomer heeft een positief effect gehad op de vruchtvorming van veel besdragende struiken. In het Heempark rondom het Bezoekerscentrum De Veenweiden staan de Meidoorn, Gelderse roos, Rode kornoelje en Vlier volop in de bes. De bessen zitten vol vitaminen, die in het najaar en in de winter een belangrijke voedselbron vormen voor vogels. Veel lijsterachtigen en zangvogels doen zich nog tegoed aan deze bessen voor hun trek naar zuidelijker, warmere oorden. De wat zuurdere bessen, zoals van de Gelderse roos, zijn minder in trek en blijven langer hangen. Laatkomers, zoals de Krams- en Pestvogel doen zich daar alsnog tegoed aan! Vogelbescherming Nederland moedigt mensen aan ook in hun tuinen besdragende struiken aan te planten. Daarvoor heeft zij een speciale bessenkalender gemaakt: https://assets.vogelbescherming.nl/docs/9dc821c6-e838-42fd-ad09-c0d89a9d8bcf.pdf

Gelderse roos in het Heempark – Foto: Stef Strik

Hondsroos in het Heempark – Foto: Stef Strik

Ook in het nieuwe Irenebos staan veel besdragende struiken en bomen. In het Themabos Bijen staat volop Vuilboom of Sporkehout met eerst rode en later zwarte bessen. In het Themabos Eetbaar vinden we ook niet-inheemse bessenstruiken, zoals Aalbes, Framboos en Rozenbottel. Rozenbottels zijn favoriet bij onder meer de Groenling.

Neem eens een kijkje in het Heempark of in de tuin van het Bezoekerscentrum en ontdek zelf welke bessen er allemaal te vinden zijn. Voordat de vogels u voor zijn geweest…