Er is een flink aantal Gaaien ons land binnengetrokken. Terwijl Gaaien van nature helemaal geen trekvogels zijn. Toch vertoont de gaai in sommige jaren invasief gedrag: met grote groepen trekken zij zuid- of westwaarts en sluiten zich (tijdelijk) aan bij de daar aanwezige populatie. Dit kan te maken hebben met voedseltekort, maar kan ook tot doel hebben om nieuwe gebieden te bevolken.

De Gaai is herkenbaar aan het beige-bruine verenkleed, licht gestreepte kruin en zwarte staart. Ook de lichtblauwe vleugelstreep is een opvallend kenmerk. Tijdens de vlucht is de witte stuit goed zichtbaar. De Gaai is echter veel eerder te herkennen aan de luidkeelse schreeuw, die zijn aanwezigheid in herfst en winter verraad. Daarmee reageert de gaai op mogelijk gevaar. Andere vogels in de buurt worden hierdoor ook gealarmeerd.

De Gaai verzamelt op dit moment eikels, hazelnoten en beukennootjes. Die verstopt de vogel op verschillende plekken als wintervoorraad. Meestal in de grond. Omdat niet al die verstopplekken worden teruggevonden, vindt op deze manier verspreiding van bomen plaats. De vergeten vruchten lopen uit en groeien in het voorjaar uit tot nieuwe bomen.

Foto: Gert-Jan Pieterse