In 1990 broedde de huiszwaluw nog volop in het centrum van Alphen. Van Lennepstraat, Toussaintplein, Maasstraat, overal aan de overstekken vonden deze zwaluwen hun nestplaats. Nu in 2021 moeten we vaststellen dat er geen enkel Huiszwaluwennest meer aanwezig is binnen ons dorp. Hoe kan dat nou?

De Huiszwaluw is een insecteneter. Onze binnenstedelijke openbare ruimte en onze tuinen zijn “netjes” aangelegd. Minder insecten, maar ook geen vochtige plekken met klei waar de zwaluw zijn nestmateriaal vandaan haalt. De Huiszwaluw is vertrokken naar ons buitengebied en broedt nu alleen nog aan boerderijen en burgerwoningen grenzend aan agrarisch gebied.

Huiszwaluwen verzamelen klei (foto: Gert-Jan Pieterse)

Huiszwaluwnesten onder overstek (foto: Stef Strik)

Gaat het dan slecht met de Huiszwaluw? Integendeel. Sinds 2000 is het aantal zwaluwen stevig toegenomen. Van 800 nesten naar nu 1.400 nesten in de Rijnstreek. Eind van deze maand worden in deze streek alle Huiszwaluwen weer door 15 vrijwilligers van de vogelwerkgroepen geteld.
De Huiszwaluw is herkenbaar aan de witte stuit. De Boerenzwaluw broedt binnen, de Huiszwaluw daarentegen alleen buiten, het liefst aan witte overstekken van huizen. Dat telt makkelijker, want je hoeft nergens naar binnen.

Zelf huiszwaluwen zien? Fiets eens langs de boerderijen aan het Rietveldsepad!