Het leek aanvankelijk een slecht jaar te worden voor de Kerkuil in onze regio. Tot de IVN Uilenwerkgroep begin augustus een tweede ronde maakte langs de 20 in boerenschuren geplaatste nestkasten. Diverse kasten zaten vol met net uit het ei gekropen jongen. Kennelijk waren de muizen dit jaar pas laat in de zomer beschikbaar voor de uilen en hebben zij besloten alsnog te gaan broeden. De uilenwerkgroep laat de jongen ringen voor onderzoek.

Het ringen van uilen (foto: Stef Strik)

Het ringen van uilen (foto: Stef Strik)