De Koekoek is vooral vanwege zijn geluid bekend. Zijn geluid is zelfs zo bijzonder dat er in sommige landen gebruik van wordt gemaakt in klokken. De Koekoek legt haar eieren in het nest van een andere vogel. Bij ons is dat vooral van de Heggenmus en de Kleine karekiet. Het jong dat door deze waardvogels wordt opgevoed legt later haar ei ook weer in het nest van dezelfde vogelsoort. Er bestaat een grijze en bruine variant van de Koekoek. Het mannetje zoekt vaak een hoge tak vanwaar hij met zijn afhangende vleugels zijn roep laat horen. Het vrouwtje “koekoekt” niet, maar laat een ratelend trillertje horen.

De Koekoek staat op de Rode Lijst van vogelsoorten en is in West-Europa de laatste decennia sterk in aantal afgenomen. Gelukkig horen we de Koekoek nog jaarlijks terugkeren in het Zegerslootgebied. Deze maand nog volop te horen. De oudere vogels vliegen volgende maand al weer terug naar hun overwinteringsgebieden in Afrika. De uitgevlogen jongen volgen een paar maanden later.

Koekoeksklok

Koekoek – Foto: Stef Strik