Foto: Marijke Helversteijn

Heeft u de voorjaarsbode al gehoord? De Tjiftjaf is massaal terug uit Zuid-Europa. Het is een klein zangertje met weinig opvallende kleuren en nauwelijks te onderscheiden van de Fitis. Alleen het geluid verraadt om welke vogel het gaat. De Tjiftjaf roept namelijk luidkeels zijn eigen naam “tjif – tjaf”. Steeds meer Tjiftjaffen blijven in Midden-Europa of zelfs in Nederland overwinteren, omdat er vanwege de zachte winters nog volop insecten te vinden zijn. De Fitis daarentegen blijft zijn winterkwartier voorlopig in Afrika houden en komt in april massaal terug naar ons land.