Het werk van de hand van Luciënne van Eeden, dat van 3 februari tot 28 maart in het Bezoekerscentrum hangt, is geen letterlijke weergave van de natuur, zoals die zich aan ons oog voordoet. Het is een intuïtieve reflectie in verf, kleur en structuur.

De nu in Brabant woonachtige kunstenares laat zich vooral inspireren door de grootsheid van de natuur en het universum in al haar verschijningsvormen. Ze is mateloos gefascineerd door de weidsheid, grootsheid en oneindigheid van ons universum. En hoe onze aarde, met haar vele facetten van de natuur, daar haar adembenemende rol in speelt. De kracht, de stilte, het tastbare en ontastbare, de grootsheid van het ogenschijnlijk kleinste detail vinden hierin hun plaats. Maar altijd strevend naar harmonie en balans. In het werk van Luciënne zijn deze uitersten voortdurend terug te vinden. “Hierin is het subtiele detail net zo belangrijk als het robuuste element”, aldus de kunstenares. “Geen van beide kan zonder de ander bestaan. Zo breng ik een evenwicht tot stand, om op die manier een nieuw leven te creëren.”

Dialoog

Hoe divers ook: Luciënne’s werk nodigt altijd uit tot dialoog met de kijker, in de hoop een positieve uitwerking te hebben op die toeschouwer en de ruimte waarin beide zich bevinden. “Het mooie aan (schilder)kunst vind ik dat het de kijker voorbij de ratio kan raken.”

Verschillende series

Luciënne’s werk kan in verschillende series worden onderverdeeld: ‘Brightness’, ‘Close To Silence’, Earthbeat en  ‘Garden Delight’. Maar bloemen hebben altijd een belangrijke rol in Luciënne’s werk gespeeld. Hoewel ze in de loop der jaren zich dus op diverse aspecten van de natuur heeft gericht, blijft ze steeds aangetrokken worden door het schilderen van uitgestrekte bloemenvelden. Met name die bloemenvelden zijn in februari en maart in het Bezoekerscentrum De Veenweiden te vinden.

Overigens zijn werken van Luciënne opgenomen in collecties van o.a. Ministerie van VROM, Belastingdienst, Regiokantoor Raad voor de Kinderbescherming in Lelystad, Rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector Eindhoven, ROC Opleidingen in Almere. Maar ook bijvoorbeeld in die van Euroasia National in China en MNM Costa Blanca in Spanje. Dat zegt veel, dus pakt de gelegenheid aan en kom haar werk in het Bezoekerscentrum bewonderen.

Nadere informatie

De expositie in het Bezoekerscentrum De Veenweiden is gratis te bezichtigen op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag tijdens de openingstijden van het bezoekerscentrum, te weten van 14.00 – 16.00 uur. Het adres is: Burg. Bruins Slotsingel 15, 2403NC Alphen aan den Rijn. De kunstenares is op zaterdag 2 maart ‘s middags zelf aanwezig om haar werk toe te lichten en te vertellen wat haar met name inspireert.

Je kunt dan tevens de permanente tentoonstelling bezoeken. Daar wordt via zes verschillende invalshoeken het verhaal van de Rijn&Veenstreek uit de doeken gedaan. De gastvrouwen en -heren kunnen je daarover van alles vertellen. Zij informeren je ook graag over mogelijke wandel- en fietstochten in de regio als ook over rondleidingen/excursies in het achter het Bezoekerscentrum gelegen Prinses Irenebos.

Foto Days of Beauty – Luciënne van Ee