Corrina van den Berg, de vertegenwoordigster van de Agrarische Natuurvereniging de Hollandse Venen onthulde op 25 november het informatiebord bij de gerenoveerde vijver van het Bezoekerscentrum De Veenweiden in Alphen aan den Rijn. Zij werd daarbij geassisteerd door Niek van het Wout namens de Gemeente Alphen aan den Rijn en Wim Dieho, coördinator van de werkgroep vrijwillig Landschapsbeheer van het IVN Alphen aan den Rijn. Hiermee werd de complete renovatie van de vijver afgesloten. De vijver is veel groter gemaakt en voorzien van nieuwe beplanting. Om het water op peil te houden is een pomp geïnstalleerd die werkt op elektriciteit opgewekt door zonnepanelen. Bovendien kan aan jongeren weer veel beter worden uitgelegd wat er zoal leeft in sloot en plas.
Na een korte inleiding van René Vrugt, voorzitter van het Bezoekerscentrum De Veenweiden, legt Wim Dieho uit, dat in het voorjaar van 2021 onderzoek uitwees dat de vijver waar veel padden, kikkers, libellen en waterplanten leven, lek was en dicht groeide. Er was ook een groot probleem om de vijver op peil te houden. De folielaag in de vijver lekte op verschillende plaatsen en was niet te repareren. We hebben toen tot een complete renovatie besloten.

Uitdaging
“De uitdaging zat in het wel of niet toepassen van nieuwe vijverfolie, aldus Dieho. “Bekend was dat de Agrarische Natuurvereniging de Hollandse Venen zonne-energie pompinstallaties in de weilanden gebruikt om lage plekken in het weiland nat te maken. Dat doen zij in het voorjaar gedurende enkele maanden met als gevolg dat er een veel betere voedingsplaats ontstaat voor met name de Grutto’s. Onder andere in de Ridderbuurt in Alphen aan den Rijn, achter de boerderij van Verkleij, zijn hiermee goede resultaten behaald en nu zijn er al tientallen boeren die dit systeem in het Veenweiden-gebied gebruiken. Na contact met de vereniging, waaruit bleek dat zij ook een bijdrage wilden leveren aan het systeem, is ervoor gekozen om de nieuwe vijver met dit systeem op peil te gaan houden. Het systeem kon ook betaald worden uit de besparing die er was door geen vijverfolie meer toe te passen. Het eerste jaar is bijzonder succesvol verlopen zonder grondzeil.”

Wereld van verschil
Het renovatieteam, bestaande uit Antoon Zonneveld (BC), Joost G. van Beek (BC/IVN) en Wim Dieho (IVN/VLB) klaarden samen met een tiental leden van de werkgroep vrijwillig Landschapsbeheer – die veel voor het BC en het IVN doen – de klus. Door de vele uren die zij maakten is het gelukt binnen het vastgestelde budget te blijven. Bij de onthulling van het informatiebord is al veel leven te zien in de vijver, o.a. zwermen met watervlooien. Ook de beplanting op de oevers is al flink gegroeid. “Sterker nog,” stelde René Vrugt. “Er is een wereld van verschil, waarop we met zijn allen trots kunnen zijn.”

Ecologisch lint van poelen
Deze vijver vormt een “stepping stone” in een lint van ecologische poelen die in het Prinses Irenebos zijn aangelegd. De kikkers, padden, ringslangen, libellen, etcetera kunnen zo van de ene poel naar de andere gaan. Dat is goed voor de natuur.

Sponsoren
Realisatie van de renovatie werd mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van het Hoogheemraadschap Holland Rijnland (HHR), de gemeente Alphen aan den Rijn, de Agrarische Natuurvereniging Hollandse Venen en De Groene Motor.