Houtakkers in Boskoop

Sinds de 18eeeuw werden in Boskoop naast de akkers met cultuurgewassen ook speciale windsingels aangelegd om gewassen te beschermen tegen harde wind. Soms op de akker zelf, soms ook op een vrijliggende kavel. Deze houtakkers zijn in de loop der tijd hun functie verloren. Het noodzakelijke onderhoud werd steeds minder uitgevoerd.

De houtakkers vertegenwoordigen echter een belangrijke culturele, maar ook biologische waarde, die het beschermen waard is.

Houtakker (foto Stef Strik)

 

De houtakkers bestaan voornamelijk uit wilg, es en els. Maar ook lijsterbes, berk en hazelaar werden in de houtakkers aangeplant.

 

De Boskoopse houtakkers vormen voor veel insecten en vogels een ideaal leefgebied. Ze vinden er rust en voedsel. Bijen bestuiven de cultuurgewassen en vogels verwijderen schadelijke insecten. Zo vormen deze dieren een nuttige component binnen de tuinbouwsector.

Houtakker (foto Stef Strik)

Het onderhoud van een houtakker is niet moeilijk. Om de 6-8 jaar dient de akker te worden onderhouden, door de boomstammen bij de stobbe aan de grond of op anderhalve meter af te zagen. Vrijkomende takken en hout kunnen op de akker als takkenrillen worden verwerkt. Deze rillen bieden weer bescherming aan insecten en vogels.

De gemeente Alphen aan den Rijn, de Stichting Landschapsfonds Alphen (SLA) en Vogelpark Avifauna werken gezamenlijk aan een herstelproject van de nog bestaande houtakkers in Boskoop.

Houtakker (foto Stef Strik)

Wilt u zelf een keer zien hoe deze houtakkers er uitzien, bezoek dan een keer De Lansing in Boskoop. Home – Natuurgebied de Lansing