Cees Claessen, een van de oprichters van ons bezoekerscentrum, is ons op dinsdag 17 november plotsklaps ontvallen.
De ziekte die hem overviel gunde ons niet eens meer tijd afscheid van hem te nemen.

Cees vond het tijd om dit jaar na vele jaren van zeer actief vrijwilligerswerk een stap terug te doen.
Om ook meer ruimte voor andere hobbies te hebben, om samen met Matruus van het leven te genieten en daar ook meer tijd voor te nemen.

Het mocht niet zo zijn.

Cees heeft veel, heel veel voor ons betekend. Cees was onze secretaris, vanaf het allereerste begin.
Niet alleen een secretaris die de correspondentie voor zijn rekening nam, nauwgezet verslag deed en de agenda stipt bewaakte. Cees was veel meer. Letterlijk en figuurlijk dé vraagbaak voor alles wat het bezoekerscentrum betrof, het vangnet voor zaken die niet voorzien waren, de spin in het web die vrijwilligers bond, die de zakelijke contacten onderhield. Dat en nog veel meer deed Cees professioneel. Hij dacht zorgvuldig over de gang van zaken na en bracht daar graag structuur in.

Cees was ook de supervrijwilliger die als gastheer samen met zijn vrouw Matruus aan de balie dienst deed en onvermoeibaar zijn bijdrage leverde aan de verschillende werkgroepen.

Onze gedachten gaan vooral uit naar zijn naasten en in het bijzonder naar Matruus.
Wij wensen hen alle sterkte.

De herinnering aan Cees zal in ons bezoekerscentrum blijven voortbestaan. Cees zal zoals hij het zelf verwoordde “bij ons zijn tot in een onafzienbare toekomst”, maar we zullen hem met z’n allen heel erg missen.

namens bestuur en vrijwilligers,
Bas Wienbelt, voorzitter stichting Bezoekerscentrum de Veenweiden