De kleine watersalamander is de kleinste salamander die in Nederland voorkomt. Bij ons in het Groene Hart is dit de meest voorkomende salamander. Deze salamander komt deze maand het water uit op zoek naar een geschikte overwinteringsplaats. Het is voornamelijk een nachtdier bij zijn zoektocht.

Bron: RAVON

In het voorjaar trekken de salamanders weer naar het water om zich daar voort te planten. De kleine watersalamander legt eitjes op waterplanten, dat kunnen er een paar honderd zijn! De larven groeien op onder water en ondergaan een metamorfose tot zij ontwikkeld zijn tot een salamander.

De kleine watersalamander is in de voortplantingsfase herkenbaar aan de geeloranje buik met zwarte vlekken. In de landfase verdwijnt deze kleur en is ieder individu egaal bruin.

Larve van de kleine watersalamander (bron: RAVON)

De kleine watersalamander komt vrijwel overal in Nederland voor. In zoet stilstaand of licht stromend water. In het Zegersloot-gebied zijn vorig jaar twee paddenpoelen aangelegd, waar ook de kleine watersalamander dankbaar gebruik van maakt. Ook in de herstelde poel naast het Bezoekerscentrum de Veenweiden bevinden zich kleine watersalamanders. Omdat het voornamelijk nachtdieren zijn kun je ze het beste ontdekken door s’-avonds met een zaklamp in de poel of vijver te schijnen. Als de salamander lucht komt happen is deze goed zichtbaar.

Salamander op weg naar prooi (foto: Jan Henk Leeuwenburg)