Lezing ‘Geschiedenis van de polders rondom Alphen’
in Bezoekerscentrum De Veenweiden

Door de eeuwen heen heeft de mens een belangrijke rol gespeeld in de Rijn- en
Veenstreek. De mens doet dat nog steeds. Het grijpt in het landschap in en zet de natuur
naar zijn hand. Zo is het landschap van vandaag niet hetzelfde als het landschap van onze
voorvaders.

Nieuwsgierig naar alle ontwikkelingen? Kom dan zondag 24 september naar
het Bezoekerscentrum De Veenweiden in Alphen aan den Rijn waar Arjan van ’t Riet,
archivaris bij het gemeentearchief, er alles over wil vertellen.
Van ’t Riet heeft veel historisch onderzoek gedaan naar de poldervorming rondom Alphen.
Zo komen ontginning, turfwinning en droogmaking van polders tijdens zijn lezing aan bod.
Tevens zal hij aangeven dat het landschap van vandaag het resultaat is van een lange
geschiedenis maar ook weer het vertrekpunt van nieuwe ontwikkelingen. Bovendien wil de
archivaris de organisatie van het bestuur van al die polders belichten. En natuurlijk is hij
gaarne bereid uw vragen hieromtrent te beantwoorden.

De lezing vindt plaats op 24 september van 14.00 – 16.00 uur in het Bezoekerscentrum De
Veenweiden, Burg. Bruins Slotsingel 15 , 2403 NC Alphen aan den Rijn. Deelname is gratis,
een vrijwillige bijdrage aan het Bezoekerscentrum mag.

Aanmelding verplicht via info@bc-
deveenweiden.nl, gezien indeling van de zaal.