De maanden juli en augustus zijn echte libellenmaanden. Leg het tijdschrift even opzij en ga de natuur in om deze prachtinsecten eens beter te bekijken. In het Zegerslootgebied komen 23 soorten voor. De meest voorkomende soort juffer is het Lantaarntje, herkenbaar aan het bijna oplichtende blauwe puntje aan zijn staart. De meest voorkomende grote libel is de Oeverlibel, waarvan het mannetjeslijf blauw is en van het vrouwtje geel. Op dit moment zijn het vooral de heidelibellen die aanwezig zijn: Vooral de bruinrode, maar ook de bloedrode en steenrode heidelibellen zitten op een uitkijkpost (gras- of rietstengel) te wachten tot een prooi langs vliegt. Dat zijn meestal kleine vliegjes.

In het bezoekerscentrum zijn libellengidsen aanwezig om vast te stellen welke libel u heeft gevonden. Met een digitale foto van uw “vangst” is dat goed te doen!

Paringsrad van de vuurjuffer (foto: Stef Strik)