Natuurmonumenten, beheerunit Nieuwkoop

Als jongens hebben Jan van den Ende en Bob Schrijvers het plassengebied in Nieuwkoop onveilig gemaakt. Hun vriendschap mondde jaren later uit in een film over dit prachtige natuurgebied. Tal van vogels die hun jongen groot brengen trekken voorbij in een moerasgebied met vleesetende planten als zonnedauw en blaasjeskruid.

Op zondagmiddag 15 mei kun je deze film in het Bezoekerscentrum De Veenweiden bijwonen. De film vangt aan om 14.30 uur en duurt ongeveer 1,5 uur. De toegang is gratis.

Prachtig inkijkje

Met deze film krijg je een prachtig inkijkje in het plassengebied van Nieuwkoop en Noorden. Je ziet het rijke vogelleven, de flora en ook de mens in deze polder, die onder bescherming staat van Natuurmonumenten. De oorspronkelijke film dateert van de jaren zeventig, maar is in 2009 gerestaureerd en gedigitaliseerd. “Om dit historisch materiaal en deze nalatenschap digitaal te ontsluiten”, aldus Monique van den Broek in dat jaar. Natuurmonumenten gaf een startsubsidie en de overige subsidie kwam van de Provincie Zuid-Holland in het kader van het uitvoeringsprogramma Groene Hart 2007-2013 icoonproject Merk en Marketing.

3e zondag van de maand

Met de vertoning van deze film op de 3e zondagmiddag van de maand mei vervolgt het Bezoekerscentrum De Veenweiden het initiatief om elke 3e zondag van de maand een filmvertoning te organiseren. Doel is niet alleen een kijkje te geven op een prachtig natuurgebied of cultuurlandschap in de omgeving, maar bijvoorbeeld ook te laten zien wat de consequenties kunnen zijn van opwarming van de aarde.

Aanmelding

Belangstellenden voor de filmvertoning gelieve zich aan te melden via info@bc-deveenweiden.nl. Inloop op de dag zelf mogelijk indien plaats beschikbaar. Je vindt het Bezoekerscentrum aan de Bruins Slotsingel 15, 2403 NC Alphen aan den Rijn.