Een van de meest bijzondere zwaluwen in Nederland is de oeverzwaluw. Deze zwaluw is niet plaatstrouw, zoals andere zwaluwsoorten. Het is een opportunist. Daar waar een steile, zanderige wand is, strijkt hij neer. Het is een kolonievogel. De grootste (tijdelijke) kolonie die in onze streek voorkwam was er één met honderden broedparen in de oksel van de N11, waar nu het distributiecentrum van Post.nl is verschenen.

Oeverzwaluwen kolonie in afgraving (foto Stef Strik)

Maar ook allerlei zandhopen op boerenerven of bij wegwerkzaamheden worden geconfisceerd door oeverzwaluwen. Dit leidt regelmatig tot het stilleggen van werkzaamheden, want de oeverzwaluw is een beschermde vogel. Verstoring van een kolonie is een economisch delict.

Ouder brengt voedsel bij jongen (foto: Stef Strik).

 De oeverzwaluw is een kleine, lichtbruine zwaluw met een witte buik. De soort overwintert in Afrika.

Er worden voor de zwaluw kunstmatige wanden aangelegd, zoals in het project IJsvogel aan het Rietveldsepad. Aan de kant van het fietspad langs Rijksweg 11 zijn de vogels de hele zomer nog goed te observeren.