Het Bezoekerscentrum De Veenweiden staat de komende weken nog volop in het teken van Water, de alles verbindende bouwsteen van het leven in de Rijn- en Veenstreek. Zo is de wisselexpositie van aquarellen met als thema ‘Water Centraal’ verlengd tot eind oktober. En gaan we extra aandacht geven aan het speelse en grootste waterroofdier in ons gebied, te weten de Otter. Een exemplaar van dit prachtige dier vond vorig jaar een rustplekje in het centrum. Op 3 oktober gaat zij op reis naar haar geboorteplaats. Ga je mee?

Onderzoek wijst uit dat de otter zich na de herintroductie in Nederland in 2002 weer door het land heeft verspreid. Om dit succes te vieren is het jaar 2021 uitgeroepen tot het Jaar van de Otter. Echter, er bestaan nog tal van uitdagingen, zoals het oplossen van knelpunten. Door diverse activiteiten, met name gericht op monitoring, oplossen van knelpunten en voorlichting wordt hierbij dit jaar stil gestaan.

Samenwerking

Het idee van Bezoekerscentrum De Veenweiden is hierbij aan te sluiten. Daarvoor is samenwerking gezocht met twee schippers van Natuurmonumenten in Nieuwkoop. Zij volgen al enkele jaren nauwlettend de otters in het gebied. De bedoeling is dat zij tijdens een vaartocht over de Nieuwkoopse Plassen alles over het wel en wee van de otters vertellen, waaronder ook die van ‘onze’ otter die voorop gaat.

Kosten

Bij het uitvoeren van de tochten door Natuurmonumenten worden de richtlijnen van het RIVM gevolgd. Dat wil zeggen dat vanaf eind september – als er vele beperkingen zijn opgeheven- bij de vaartocht van ongeveer 2 uur op 3 oktober maximaal 20 personen mee mogen. De kosten bedragen 7 euro per persoon. De start is om 14.00 uur vanaf de steiger bij restaurant Tijsterman aan de Dorpsstraat 116, 2421 BC Nieuwkoop.

Verplichte aanmelding

Geef je zo snel mogelijk op via info@bc-deveenweiden.nl met naam en aantal personen die meegaan. Daarvan ontvang je een bevestiging met het verzoek de verschuldigde kosten over te maken op het banknummer van het Bezoekerscentrum De Veenweiden.

LET OP: Vol = vol. Je wordt ingedeeld op volgorde van aanmelding als het verschuldigde bedrag op onze bankrekening staat.