Vliegende dagvlinders zijn in november verdwenen.

Op een enkele Atalanta na, die nog op weg is als trekvlinder naar het zuiden (Spanje, Marokko).
De meeste vlinders sterven aan het eind van het jaar. Hun afgezette eitjes, rupsen of poppen overwinteren en volgend voorjaar komt daar weer de imagovorm, de vlinder uit de pop tevoorschijn.

Toch is er ook een aantal vlinders dat als imago overwintert. De Citroenvlinder, Kleine vos, Dagpauwoog en Gehakkelde aurelia overwinteren als volwassen vlinder.

Kleine vos overwintert als vlinder (foto: Stef Strik)

Zij kruipen weg in dichte begroeiing, achter boomschors in boomholten of: bij u aan het plafond achter in de schuur. Gewoon laten hangen. In het voorjaar als de temperatuur oploopt vliegt de vlinder weer uit en gaat verder met zijn leven.

De laatste jaren overwinteren ook steeds meer Atalanta’s in Nederland. Zolang er geen strenge vorst optreedt, kan dat.
Toch zien we in de winter wel eens vlinders vliegen, vooral in de schemering, avond en nacht. Dat gaat om nachtvlinders. Een aantal nachtvlinders is in staat bijna de hele winter als vlinder door te brengen. Vooral de Grote- en Kleine wintervlinder zien wij in onze omgeving het meest.

 

Kleine wintervlinder (foto: Nicole Bruijnen)

De Kleine wintervlinder is vooral deze maand actief. Ze verschijnen op het buitenraam als er binnen een felle lamp brand, of vliegen boven de weg in het schijnsel van autokoplampen. In dat laatste geval is dat meestal ook het einde van de vlinder.
Het vrouwtje van de Kleine wintervlinder is vleugelloos.

Grote wintervlinder (foto: Nicole Bruijnen)