Het blijft lastig om een term te vinden die de lading van de werken van Katja
Berkenbosch dekt. Zelf spreek zij van schilderijen van papier. Als je je dan afvraagt
wat je je daarbij moet voorstellen, kom je op uiteenlopende gedachten. Een eenduidig
antwoord is ook niet mogelijk. Het beste is zelf in het Bezoekerscentrum De
Veenweiden in Alphen aan den Rijn te komen kijken als Katja van 3 juni tot en met 2
augustus haar schilderijen onder de noemer ‘Paper-Art’ exposeert.

De kunstwerken zijn een combinatie van verschillende technieken als collage, decoupage en
houtmozaïek.

Kunstenares Katja Berkenbosch begint bij bijzondere vellen papier, veelal afkomstig uit
landen als Nepal, Japan en Tibet. Daar wordt veel papier nog handgeschept met
gebruikmaking van uiteenlopende vezels. Deze vellen papier scheurt en snijdt zij tot kleine
stukjes. Zo ontstaat haar palet. Als zij aan het werk is, staan er tientallen bakjes voor haar
met kleine stukjes papier, die zij één voor één opneemt met een penseel. Door deze stukjes
als het ware dakpansgewijs te verlijmen, op een houten ondergrond ontstaan nieuwe vormen
en structuren. Zo bouwt zij dus als het ware haar panelen op, het heeft iets constructiefs.
Diepte en gelaagdheid
Katja: “Door verschillende lagen transparant papier over elkaar te gebruiken krijg je meer
diepte in de kleur. Ook kunnen contouren weggesneden worden waardoor er een andere
gelaagdheid ontstaat. Alle soorten papier hebben hun eigen uitdaging en mogelijkheden om
mee te werken. Ik zie mijn panelen vaak als zoektochten, ze verbeelden de plek waar ik mij
bevind en waar ik zou willen zijn.”
Verschillen
In het werk lopen steden en natuurlijke vormen door elkaar heen en is er verschil tussen het
gesneden en het gescheurde papier. Er zijn gesloten gebouwen, maar ook uitwegen door
poorten of een vleugelslag of is er de wortel die zich ergens een weg door baant. Het zijn
contrasten zoals het leven in de stad en de verbondenheid met de natuur.
In het dagelijks leven is Katja op zoek naar evenwicht tussen de verschillende elementen die
haar omringen. Bijvoorbeeld haar leven in de stad Amsterdam, verlangen naar de natuur en
spirituele verbondenheid. Deze zoektocht komt ook tot uitdrukking in haar ‘schilderijen van
papier’.


Nadere informatie
De expositie is gratis te bezichtigen op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag tijdens de
openingstijden van het bezoekerscentrum, te weten van 14.00 – 17.00 uur. Ons adres is:
Burg. Bruins Slotsingel 15, 2403NC Alphen aan den Rijn.
Je kunt dan tevens de permanente tentoonstelling bezoeken. Daar wordt via zes
verschillende invalshoeken het verhaal van de Rijn&Veenstreek uit de doeken gedaan. De
gastvrouwen en -heren kunnen je daarover van alles vertellen. Zij informeren je ook graag
over mogelijke wandel- en fietstochten in de regio als ook over rondleidingen/excursies in het
achter het Bezoekerscentrum gelegen Prinses Irenebos. En kinderen van 8-12 jaar kunnen
daar ook een leuke knapzakroute volgen. Vraag aan de balie om de routebeschrijving. Voor
€ 3,50 p.p. kun je het vernieuwde Irenebos herontdekken. Het rugzakje mag je houden.