We zien ze overal: de Amerikaanse rivierkreeften. Onze wateren en oevers zijn ingenomen door zogenaamde exoten. Dat zijn dieren die hier van origine niet thuishoren en soms een ecologisch systeem ernstig verstoren. De Amerikaanse rivierkreeft is met schepen (vaak uit geloosd ballastwater) of door uitzetten in onze wateren terecht gekomen en heeft het hier erg naar zijn zin. Het zijn alleseters, die bovendien de waterkwaliteit ernstig kunnen aantasten. Ze verdrijven onze inheemse zoetwaterkreeften.

Het vrouwtje van de Amerikaanse rivierkreeft kan per legsel 5000 nakomelingen krijgen. De mannetjes lopen tijdens regenachtig weer over land op zoek naar nieuwe territoria. Daardoor heeft de kreeft zich in korte termijn op grote schaal door Nederland verspreid.

De kreeft heeft wel steeds meer natuurlijke vijanden, die zich op de kreeften richten. Steeds vaker zien we Blauwe reiger, Fuut en Aalscholver zich tegoed doen aan de lekkernijen. Maar ook de Otter schijnt de kreeften op zijn menu te hebben gezet. Ook steeds meer restaurants zetten de Amerikaanse rivierkreeft op hun menukaart.

Maar of dit alles gaat bijdragen tot het in toom houden van deze kreeft is nog maar de vraag…

Foto: Marijke Helverstein

Foto: Marijke Helverstein

In de paddenpoel naast het Bezoekerscentrum De Veenweiden zijn met een beetje geluk de Amerikaanse rivierkreeften te vinden.