Je kunt er niet meer omheen. Overal in tuinen en parken zie je ze: de insecten- of bijenhotels. Voor wie zijn die eigenlijk bedoeld? Inderdaad: niet voor de honingbij van de imker, maar voor de wilde, vaak solitaire bijen. In ons land komen er daar meer dan 350 soorten van voor. Ook deze insecten spelen een cruciale rol bij de bestuiving van planten en bomen. We kunnen niet zonder. Toch gaat het – net als veel andere insecten – slecht met de bij in Nederland. Meer dan de helft van de wilde bijen staat sterk onder druk en lijkt te verdwijnen. Net als bij vogels is er een Rode Lijst van bijen opgesteld. Daarmee probeert de rijksoverheid de stand van de bijen in kaart te brengen en daar waar mogelijk soorten te beschermen.

Oorzaak van de achteruitgang is vooral het gebrek aan voedsel (grootschalige landbouw) en gebrek aan huisvesting. Gelukkig zien we in het landschap steeds meer bloemenen kruidenstroken verschijnen en worden er steeds meer bijenhotels geplaatst.

Wilt u meer weten over de wilde, solitaire bijen, kijk dan eens op de website van de Vlinderstichting:

De Vlinderstichting | Solitaire bijen

Insectenhotel Zegersloot-Noord (Coupépolder). Foto: Stef Strik

Deels door solitaire bijen dichtgemetselde bamboe. Foto: Stef Strik