Wat gebeurt er in het Spookverlaat?

Een interessant stukje natuur tussen Alphen en Hazerswoude, in beheer bij Staatsbosbeheer. Met cultuurhistorische waarde. Hier lagen vroeger schepen met lading in insteekhaventjes om goederen van hoger gelegen polders over te laden op diepere polders. Na een ruilverkaveling in de vorige eeuw is dit stukje waterrijk gebied behouden voor natuurdoeleinden.

Halverwege het Spookverlaat staat vogelhut Amalia, in beheer bij Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude. Vanuit deze schuilhut heeft u zicht op veel watervogels. De Roerdomp, IJsvogel en Waterral worden regelmatig vanuit de hut gezien.

Spookt het in het Spookverlaat? (foto: Stef Strik)

De begroeiing in het Spookverlaat bestaat voornamelijk uit Essen, Elzen en Wilg. Op een mistige dag kunnen de kale stammen van de Essen inderdaad een spookachtig beeld geven. Toch komt de naam Spookverlaat vanuit een geheel andere hoek. De sage vertelt ons dat het liefdespaar Amalia en Frederik hier bij een sluis (= een “verlaat”) op de kade zat. Frederik liep een blauwtje, want Amalia wilde niet zoenen. Daarop gaf zij hem een duw het water in. Frederik kwam niet meer boven en sindsdien klinkt bij een bezoek aan het spookverlaat nog altijd vanuit het water “Amalia, Amalia, bemint gij mij?”. U bent dus gewaarschuwd.