Aan de noordzijde van Park Zegersloot, rechts achter het bezoekerscentrum, wordt het Irenebos aangeplant. In dit bos is plaats gemaakt voor een minibos, een Tiny Forest. Maandagmiddag 5 oktober werd het bord met de naam van het nieuwe minibos onthuld:

Het Gigantische Bos

Dit werd gedaan door enkele kinderen van BSO De PaddenPoel, de directeur van Junis Kinderopvang, Marie-Louise van Mourik en wethouder Gert-Jan Schotanus. Het heet Het Gigantische Bos. Ook plantten ze samen enkele zoete kersenbomen in het Tiny Forest. IVN vrijwilligers ondersteunden dit planten. Uiteraard werd daarbij rekening gehouden met alle corona voorschriften.

Leren in de buitenlucht

De kinderen van De Paddenpoel hebben zelf een aantal ontwerpen voor het Tiny Forest gemaakt. Op basis van deze inbreng is het definitieve ontwerp gemaakt. Ook kozen ze zelf de naam van het nieuwe minibos.
De aanwezige kinderen ontvingen na de onthulling een bordje met daarop zij hun eigen naam hebben gebrand. Deze mochten ze op een zelfgekozen boom hangen. Ze ontvingen daarbij een bomenpaspoort, waarmee de kinderen het komend jaar de ontwikkeling van hun gekozen boom gaan volgen.
De IVN jeugdgroepen De Vlinders (4-8 jaar), De Fladderaars (8-12 jaar) en de NatureXplorers (12+) worden ook ‘rangers’.

Bijdrage aan natuurkwaliteit en gezondheid

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.
Een Tiny Forest stimuleert biodiversiteit: het bos van 200 m² bestaat uit veel verschillende soorten bomen. Deze bomen trekken weer insecten en vogels aan. De aanleg van Tiny Forests vergroot de waterbergingscapaciteit, verbetert de luchtkwaliteit en gaat hittestress tegen.|
Tot slot heeft een bos een positief effect op de gezondheid: meer natuur in de buurt kan zorgen voor minder stress en stress gerelateerde klachten.