Meimaand, vlindermaand! Dit is een van de beste tijden om vlinders te spotten. In en rond Alphen komen ongeveer twintig soorten dagvlinders voor.

Klein geaderd witje Foto: Stef Strik

Houtsnijwerk-vlinder bij ingang Irenebos

De meest opvallende vlinder deze weken is wel het Oranjetipje. Dit “witje” doet zijn naam eer aan vanwege zijn mooie oranje tippen aan weerszijden van de voorvleugels. Sinds nog maar een kort aantal jaren zien we deze prachtige vlinder ook in Alphen aan den Rijn rondvliegen. Niet alleen in natuurlijke terreinen, maar ook zelfs in (volks)tuinen worden ze gezien. De waardplanten van het Oranjetipje, waar de eitjes op worden afgezet en de rupsen van eten, zijn vooral de Pinksterbloem en het Look-zonder-Look. Door natuurlijker berm- en parkbeheer zien we deze kruisbloemigen steeds meer verschijnen. Daardoor ontstaat een prima biotoop voor deze vlinder. Heeft u in uw tuin Damastbloem of Judaspenning staan, dan maakt u zelfs kans op nakomelingen in uw eigen tuin!

Afgebeeld zijn twee mannetjes van het Oranjetipje. Bij het vrouwtje ontbreken de oranje tippen, maar zij mag toch de naam dragen. Het vrouwtje lijkt erg veel op één van de andere witjes, zoals het Klein koolwitje of het Klein geaderd witje.

Nog een paar weken dat de vlinder (imago) te zien is, de rest van het jaar is het niet meer dan een ei, een rups of een pop.

Foto IVN NatuurKiekers: Chris Groesser

Foto IVN NatuurKiekers: Pieter van Dijk