Met de warme voorjaarsweken in maart 2022 zien we ineens verschillende vlindersoorten verschijnen. Hoe kan dat nou zo vroeg in het voorjaar?

Sommige vlinders overwinteren niet als ei, rups of pop, maar als vlinder (imago). De Kleine vos, Dagpauwoog en Gehakkelde aurelia overwinteren in onze tuinen en parken in boomstronken, wortels of zelfs bij mensen in schuren. Ook de Citroenvlinder overwintert als vlinder en kan hangend onderaan een takje zelfs vorst overleven. De vlinders zitten in een zogenoemde “diapauze”. Een stadium waarbij de vlinder geen groei doormaakt en leeft op zijn reserves. Er wordt nauwelijks energie verbruikt.

Zodra in het voorjaar de zon schijnt en de temperatuur boven de 13 graden Celsius komt, dan kunnen deze overwinteraars weer gaan vliegen. Dat is de reden dat er tegenwoordig bijna het gehele jaar door vlinders gezien kunnen worden omdat er door de klimaatverandering gedurende de winterperiode regelmatig deze temperaturen worden bereikt.

Citroenvlinder (foto: Stef Strik)

Naast genoemde vlinders komt het steeds vaker voor dat ook de Atalanta in Nederland overwintert. Samen met de Distelvlinder is dit eigenlijk een trekvlinder. De in Nederland tot wasdom gekomen vlinders vliegen naar Zuid-Europa of zelfs Noord-Afrika om dat hun eitjes af te zetten. De daar uitkomende vlinders vliegen terug naar ons land.