Het ontgaat bijna niemand meer: op veel plaatsen in het Groene Hart zien we steeds meer Grote zilverreigers verschijnen. Een mooie ranke, statige reiger die zijn voedsel zoekt in sloten en weilanden. Het voedsel bestaat voornamelijk uit vis, kikkers, mollen, muizen en kleine vogels. Maar ook de Amerikaanse rivierkreeft staat op het menu. De soort moet niet verward worden met de Kleine zilverreiger die zich naast de grootte ook onderscheidt door de snavelkleur. De Grote zilverreiger heeft een grote gele snavel, de Kleine zilverreiger heeft een korter zwart snaveltje. De Kleine zilverreiger wordt zelden in het Groene Hart waargenomen en is meer een vogel van de zoute delta.

Grote zilverreiger (Ardea alba), foto: Gert-Jan Pieterse

De Grote zilverreiger krijgt in het voorjaar prachtige sierveren. Dat werd de soort in de 19e eeuw bijna fataal. Het was in die tijd in Europa en Amerika mode om de veren van deze vogel op kleding en hoeden te dragen. Een eeuw lang was de vogel niet meer te zien in Nederland.
Groot was dan ook de opwinding toen na de laatste eeuwwisseling de Grote zilverreiger een comeback maakte. Ook in Alphen aan den Rijn werden in 2005 de eerste exemplaren gespot. Vanaf die tijd ging het hard. Nu worden er jaarlijks tussen de 1.000 en 1.500 reigers gezien. Behalve in de maanden april tot en met juni. De Grote zilverreiger broedt in slechts een gering aantal kolonies. De Oostvaardersplassen heeft de grootste kolonie. Dit jaar hebben er in het Nieuwkoopse Plassengebied voor het eerst 8 paar reigers gebroed!
De Grote zilverreiger slaapt in grote groepen. Dergelijke slaapplaatsen bevinden zich rond het Spookverlaat, de Langeraarse- en de Nieuwkoopse Plassen. Vrijwilligers van het IVN doen hier regelmatig “slaapplaatstellingen”, een eenvoudige manier om vast te stellen hoeveel reigers er in Nederland bivakkeren.

 

Enorme toename van het aantal Grote zilverreigers in Alphen aan den Rijn (bron: waarneming.nl)