Zwanen in de polders

Er is nog niet veel winters aan het weer. Toch zijn er behoorlijke aantallen trekvogels uit noordelijker streken in onze polders neergedaald om hier te overwinteren. De Polder Vierambacht, De Noord- en Zuideinderpolder, de Lagewaard en de Polder Steekt bieden volop rust- en foerageergelegenheid voor zwanen en ganzen. Op een fietstocht door de polder kom je naast de “gewone” Knobbelzwaan ook Wilde en Kleine zwanen tegen. De Wilde zwaan houdt zich voornamelijk op in de polders rondom Aarlanderveen, terwijl de Kleine zwaan vooral opduikt in de polders tussen Koudekerk en Hoogmade. Beide zwanen foerageren op onze eiwitrijke graslanden. Maar ook op het water grondelen beide soorten naar waterplanten.

Probeer zelf eens deze wintergasten te ontdekken: de Kleine zwaan heeft ook een gele snavel, maar aanzienlijk meer zwart dan bij de Wilde zwaan. Deze laatste is hier tot half april. De Kleine zwaan vertrekt al een maand eerder.

Wilde zwaan (foto: Stef Strik)