Een opvallende zangvogel, maar volop aanwezig in tuin en park. De Zwartkop is herkenbaar aan, hoe kan het ook anders, zijn zwarte petje op zijn kop. Maar let op: bij het vrouwtje van de zwartkop is dit petje roodbruin…. Het gaat de zwartkop voor de wind de laatste decennia. Het aantal broedpaar in Nederland neemt sterk toe. Maar ook het aantal overwinteraars stijgt, mede vanwege de klimaatverandering.

Bron: SOVON Vogelonderzoek Nederland

De zwartkop is vooral herkenbaar aan de mooie zang met heldere klanken. Bij gevaar maakt de vogel een tikkend geluid, alsof twee steentjes tegen elkaar worden geslagen. In tegenstelling tot andere zangvogels, zingt ook het vrouwtje regelmatig.

Foto: Stef Strik

De vogel broedt het liefst in ondoordringbare struiken, zoals braam. Bij optimale omstandigheden, zoals veel voedsel, kan de vogel een tweede legsel van 4-6 eitjes leggen. Tijdens het broedseizoen is de zwartkop een echte insecteneter. In het najaar gaat het dieet over naar bessen, zaden en fruit. De vogel komt zelden op voedertafels.